I tvivl om hvordan du monterer dit 1st Mate kit ombord? Klik på billedet til højre og få drifts-, betjenings- og monteringshåndbogen.